Almalo - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
E-mail :rpitak(at)almalo.edu.pl.

Wymagania edukacyjne
   
  Biologia 
 Chemia poziom podstawowy 
 Chemia poziom rozszerzony 
 Edukacja dla bezpieczeństwa 
 Elementy biofizyki 
 Fizyka poziom podstawowy 
 Fizyka poziom rozszerzony 
 Geografia poziom podstawowy 
 Geografia poziom rozszerzony 
 Historia i społeczeństwo 
 Historia poziom podstawowy 
 Historia poziom rozszerzony 
 Informatyka 
 Język angielski 
 Język francuski 
 Język niemiecki 
 Język rosyjski 
 Język polski 
 Matematyka dodatkowa 
 Matematyka poziom podstawowy 
 Matematyka poziom rozszerzony 
 Religia 
 Wiedza o kulturze 
 Wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy 
 Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony 
 Wiedza o świecie współczesnym 
 Wychowanie fizyczne