1D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 PP JD 64 WF-Ch SW bs1
WF-Dz SS bs
  GDDW KW 9 mat. PM 6
2 8:55- 9:40 hist. BS 64 WF-Ch SW bs1
WF-Dz SS bs
PP JD 18 geogr. KW 26 mat. PM 6
3 9:50-10:35 biol. KG 64 religia BN 23 mat. PM 6 mat. PM 6 religia BN 25
4 10:50-11:35 j.pol. RK 18 inf.-1/2 DD 17
edb-2/2 ZZ 25
j.ang.-1/2 EP 3m
j.ang.-2/2 LS 5m
edb-1/2 ZZ 64
j.ang.-2/2 LS 27
WOS BL 26
5 11:45-12:30 j.pol. RK 18 j.pol. RK 18 j.niem.-j1 #N16 16
j.fran.-j2 #F13 22
j.ros.-j3 #R13 27
WF-Ch SW bs1
WF-Dz SS bs
j.pol. RK 18
6 12:40-13:25 j.niem.-j1 #N16 41
j.fran.-j2 #F13 22
j.ros.-j3 #R13 27
hist. BS 25 WOK AS 38 j.pol. RK 3 chem. MZ 11
7 13:50-14:35 j.ang.-1/2 EP 3m
inf.-2/2 DD 17
    fiz. SJ 9 j.ang.-1/2 EP 3m
j.ang.-2/2 LS 16
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum