3G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WOS BS 22 j.pol. KK 41   WOS BS 25 WOS BS 39
2 8:55- 9:40 WF-Ch #305 bs1
WF-Dz #307 sg2
j.pol. KK 41 j.pol. KK 41 mat. PM 6 j.niem.-j1 #N34 27
j.fran.-j2 #F33 22
j.ros.-j3 #R31 39
3 9:50-10:35 WF-Ch #305 bs1
WF-Dz #307 sg2
j.ł. JK 41 religia RU 11 j.pol. KK 38 j.pol. KK 38
4 10:50-11:35 hist. KA 2 prz. TW 3 mat. PM 6 j.pol. KK 38 j.pol. KK 38
5 11:45-12:30 j.ang.-a1 #A08 16
j.ang.-a2 #A07 39
prz. TW 3 hist. KA 11 j.ang.-a1 #A08 16
j.ang.-a2 #A07 39
hist. KA 21
6 12:40-13:25 j.ł. JK 3m GDDW KK 39 WF-Ch #305 bs1
WF-Dz #307 sg2
religia RU 2m  
7 13:50-14:35 mat. PM 6 j.ang.-a1 #A08 16
j.ang.-a2 #A07 39
  BS  
8 14:40-15:25   j.niem.-j1 #N34 27
j.fran.-j2 #F33 22
j.ros.-j3 #R31 3
     
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum