3C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   GDDW KG 2 biol. KG 2 j.niem.-j2 #N33 27
etyka-j4 RK 38
 
2 8:55- 9:40   mwnp MR 23 chem. MA 5 chem.-1/2 MA 5
biol.-2/2 KG 2
j.niem.-j1 #N32 7m
j.fran.-j3 #F33 22
j.ros.-j4 #R31 39
3 9:50-10:35 hist. i społ FS 26 chem.-1/2 MA 5
ebf-2/2 BA 9
chem. MA 5 biol.-1/2 KG 2
chem.-2/2 MA 5
ebf BA 9
4 10:50-11:35 hist. i społ FS 26 ebf-1/2 BA 9
biol.-2/2 KG 2
WF-wf1 #301 bs1
WF-wf2 #303 sg2
WF-wf3 #304 sg1
ebf BA 21 biol. KG 2
5 11:45-12:30 j.ang.-a1 #A05 2m
j.ang.-a2 #A06 3m
j.ang.-a3 #A07 39
biol.-1/2 KG 2
chem.-2/2 MA 5
mat. MR 23 j.ang.-a1 #A05 2m
j.ang.-a2 #A06 3m
j.ang.-a3 #A07 39
WF-wf1 #301 sg2
WF-wf2 #303 bs
WF-wf3 #304 sg1
6 12:40-13:25 j.pol. RK 18 j.pol. RK 18 j.pol. RK 18 mat. MR 23 WF-wf1 #301 sg2
WF-wf2 #303 bs
WF-wf3 #304 sg1
7 13:50-14:35 religia BN 26 j.ang.-a1 #A05 2m
j.ang.-a2 #A06 3m
j.ang.-a3 #A07 39
j.niem.-j2 #N33 27 religia BN 21  
8 14:40-15:25 mat. MR 23 j.niem.-j1 #N32 7m
j.fran.-j3 #F33 22
j.ros.-j4 #R31 3
     
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum