Almalo - I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach
E-mail :rpitak(at)almalo.edu.pl.

Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach na rok szkolny 2017/2018
I SEMESTR
Lp.WydarzenieDataOdpowiedzialny
1Inauguracja roku szkolnego4 września 2017wychowawcy klas
dyrekcja
2Zebrania z rodzicami klas I6 września 2017, godz.
16:00 - kl. A,B,C;
17:00 - kl. D,E,F.
wychowawcy klas
dyrekcja
3Akcja "Sprzątanie świata" wrzesień 2017nauczyciele biologii i chemii
4Zebrania z rodzicami klas II7 września 2017,
16:00 - kl. A,B,C,D;
17:00 - kl. E,F,G,H.
wychowawcy klas
dyrekcja
5Zebrania z rodzicami klas III12 września 2017,
16:00 - kl. A,B,C,D; 17:00 - kl. E,F,G.
wychowawcy klas
dyrekcja
6Akademia z okazji Święta
Komisji Edukacji Narodowej
13 października 2017nauczyciele wg przydziału czynności
7Olimpiada lingwistyki matematycznejpaździernik 2017Dorota Przybyło
8Wybory do Samorządu Uczniowskiego23 października 2017Joanna Kazanecka
9Samoszkoleniowa Rada Pedagogiczna-promocja szkoly14 października 2017
godz 9:30
nauczyciele odpowiedzialni za promocję
10Kwesta na cmentarzu31 X, 1 XI 2017nauczyciele historii
11II Myślenickie Spotkania z Historią3 listopada 2017 r.Dariusz Dyląg
12Rada Szkoleniowa29 listopada 2017
godz. 15:30
-
13Turniej Strzelecki z okazji Święta Odzyskania Niepodległościlistopad 2017Zuzanna Zawadzińska
14Olimpiada historycznalistopad 2017nauczyciele historii
15Olimpiada "Losy żołnierza…"listopad 2017nauczyciele historii
16Powiatowy Konkurs Historycznylistopad 2017nauczyciele historii
17Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecielistopad 2017nauczyciele historii
18Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawielistopad 2017nauczyciele historii
19Olimpiada języka polskiegolistopad 2017nauczyciele języka polskiego
20Olimpiada ekonomicznalistopad 2017nauczyciele PP
21Olimpiada języka angielskiegolistopad 2017nauczyciele języka angielskiego
22Olimpiada wiedzy o UJlistopad 2017nauczyciele historii
23Olimpiada wiedzy o żywieniu i żywnościlistopad 2017nauczyciele biologii
24Akademia z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości
10 listopada 2017Joanna Kazanecka
25Spotkania wychowawców
z rodzicami klas I i II
15 listopada 2017, godz. 17:00wychowawcy klas
dyrekcja,
nauczyciele uczący
26VIII Powiatowy Rajd Szkolnych Kół Krajoznawczych18-19 listopada 2017Dariusz Dyląg
27"Wieczór matematyki"listopad 2017nauczyciele matematyki
28Zebrania z rodzicami klas III23 listopada 2017,
godz 17:00
wychowawcy klas,
nauczyciele uczący
29Wieczór filmowy24 listopada 2017Joanna Kazanecka,
nauczyciele wg przydziału
30Przygotowanie szkoły
do okresu świątecznego
od 12 grudnia 2017wychowawcy klas pierwszych
31XIX Turniej Wiedzy o Górach Beskid Śląski6 grudnia 2017dr D. Dyląg
32Przegląd kolęd 21 grudnia 2017 r.`mgr A. Proszek
33Wigilie klasowe22 grudnia 2017wychowawcy klas
34Zimowa przerwa świąteczna23 - 31 grudnia 2017 r.-
35Rada Pedagogiczna
klasyfikacyjna śródroczna
04 stycznia 2018
godz 15:30
wszyscy uczący
36Akcja : "ciasteczko na WOŚP"do 10 stycznia 2018 Joanna Kazanecka
37Przekazanie informacji rodzicom o wynikach klasyfikacji semestralnejdo 23 stycznia 2018 wychowawcy klas
dyrekcja,
nauczyciele uczący
II SEMESTR
Lp.WydarzenieDataOdpowiedzialny
38Akcja " Krew ratuje życie"styczeń 2018Zuzanna Zawadzińska
39Sesja biologiczno - chemiczna luty 2018nauczyciele chemii i biologii
40Olimpiada wiedzy teologicznejstyczeń 2018Nauczyciele religii
41Olimpiada wiedzy ekologicznej styczeń 2018nauczyciele biologii
42Zimowy Turniej Piłki Koszykowejluty 2018Ryszard Palinski
43Studniówka 20183 lutego 2018-
44Koncert walentynkowy9 lutego 2018samorząd uczniowski
45Finał konkursu "Mistrz Matematyki"luty 2018nauczyciele matematyki
46Ferie zimowe12 - 25 lutego 2018-
47wymiana polski-niemiecka-Agata Kowalska-Zahel
48Dzień Kobiet (Akademia)8 marca 2018nauczyciele wg przydziału czynności
49Wybory najmilszej uczennicy i najmilszego ucznia15 marca 2018,
23 marca 2018
samorząd uczniowski
50Olimpiada o Solidarnościmarzec 2018nauczyciele historii
51III Konkurs Języka Angielskiego dla SPmarzec 2018nauczyciele j. angieskiego
52II Konkurs Historyczny dla SPmarzec 2018nauczyciele historii
53Dni języka angielskiegolistopad 2017nauczyciele
języka angielskiego
54Dni języka niemieckiegomarzec 2018nauczyciele
języka niemieckiego
55Turniej strzelecki o puchar Dyrektora szkołymarzec 2018Zuzanna Zawadzińska
56Turniej piłki siatkowej
i koszykowej
marzec 2018nauczyciele WF
57Konkurs recytatorski marzec 2018K. Bandoła
J. Rychlicka
58Dni Otwarte Szkołymarzec 2018nauczyciele wg przydziału czynności
59Wiosenna przerwa świąteczna29 marca – 3 kwietnia 20180
60VII Powiatowe Dyktandokwiecień 2018Agnieszka Panuś
61Mistrzostwa pierwszej pomocykwiecień/maj 2018Zuzanna Zawadzińska
62Zebrania z rodzicami
klas I i II
05 kwietnia 2018
g. 16:30
wszyscy uczący
dyrekcja
63Spotkania wychowawców
z rodzicami klas III
11 kwietnia 2018
g. 16:30
wychowawcy klas III
dyrekcja
64Rada Pedagogiczna
klasyfikacyjna uczniów klas III
25 kwietnia 2018
g. 15:30
wszyscy uczący
dyrekcja
65Zakończenie roku klas III27 kwietnia 2018wszyscy uczący
66Akademia z okazji
Konstytucji 3 Maja
30 kwietnia 2018nauczyciele wg przydziału czynności
67Egzamin maturalny
(w tym dni wolne od zajęć
dydaktycznych)
4-29 maja 2018
(4, 7, 8 maja 2018)
wszyscy uczący
68Turniej strzelecki z okazji "Tygodnia LOK"maj 2018Zuzanna Zawadzińska
69Sesja historycznamaj 2018nauczyciele historii
70IV Wystawa TWOJE LICEUM 11030 maja 2018dr D. Dyląg
71Dzień sportu + Dzień Dziecka30 maja 2018nauczyciele WF
opiekun samorządu
72Zebrania z rodzicami klas I i II
Poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych
do 14 czerwca 2018wszyscy uczący
73Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna20 czerwca 2018 g.16:00wszyscy uczący
74Zakończenie roku szkolnego22 czerwca 2018wszyscy uczący